Dokumentacja medyczna bez opłat

Opublikowane przez admin w dniu

     4 maja 2019 r. weszła w życie istotna dla pacjentów, osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności w zakresie zwolnienia z opłat wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. Zmiany są efektem wdrożenia ustawy wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO.

        Nowe zasady pozwalają pacjentowi, jak również jego przedstawicielowi ustawowemu, wnioskować do każdej placówki medycznej, w której oczywiście taka osoba się leczyła, o udostępnienie dokumentacji medycznej za darmo. Trzeba pamiętać jednak, że zwolnienie z opłat dotyczy tylko pierwszego wniosku, za kolejne kopie/wydruki tej samej dokumentacji mogą być pobierane opłaty, których maksymalną wysokość określa w/w ustawa.

         Nie ma znaczenia jak obszerna jest ta dokumentacja oraz czy dotyczy leczenia sprzed wejścia w życie w/w zmian. Oczywiście wniosek o udostępnienie historii leczenia może dotyczyć tylko wybranych dokumentów, co nie wpływa na możliwość bezpłatnego otrzymania pozostałej dokumentacji medycznej w późniejszym okresie. Dokumentacja zgodnie z wolą pacjenta może mu zostać udostępniona w każdej formie, w szczególności jako kopia lub wydruk.

        Miejmy nadzieję, że placówki medyczne będą wywiązywać się ze swojego obowiązku, bez żądania opłat. W przypadku odmowy bezpłatnego udostępnienia dokumentacji, właściwym krokiem jest zwrócenie się do Rzecznika Praw Pacjenta, który wskazuje, iż: „Złożenie wniosku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności, w szczególności osoba uprawniona nie musi powoływać podstawy prawnej, z której wynika nowa zasada udostępniania dokumentacji medycznej. To po stronie placówek medycznych istnieje obowiązek przestrzegania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej – nie mogą one wprowadzać w swoich regulacjach wewnętrznych dodatkowych obowiązków po stronie pacjentów niż te wynikające z przepisów prawa. Będę monitorował przestrzeganie przez placówki medyczne prawa do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej dla osób uprawnionych. Każdy pacjent, który uważa, że jego prawo jest naruszane powinien taką sprawę zgłosić do Biura Rzecznika Praw Pacjenta”.

Kategorie: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *