Wzrost wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych

Opublikowane przez admin w dniu

W dniu 21.08.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilny. Z tym dniem zmieniła się wysokość opłat sądowych. Ustawodawca wskazuje, iż celem reformy w zakresie kosztów jest przede wszystkim racjonalizacja systemu opłat, a także redukcja obciążenia sądów. Niestety w rzeczywistości podwyżka opłat sądowych uderzy w Nas -podatników, którzy będziemy chcieli dochodzić swoich praw przed sądem.

W zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych (np. sprawy o zapłatę) wprowadzono widełkowy system opłat w zależności od wartości przedmiotu sporu:

1)  do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2)  ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3)  ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4)  ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5)  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6)  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7)  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Droższe będzie również zawezwanie do próby ugodowej. Obecnie w takim wypadku opłata wynosi 40 zł, a w sprawach o wartości powyżej 10 tys. – 300 zł. Nowa ustawa określa, że będzie ona wynosić jedną czwartą opłaty od pozwu.

Nowelizacja zakłada także likwidację zasady, w myśl której w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powód otrzyma zwrot ¾ poniesionej opłaty sądowej. Drożej będzie także w postępowaniu nakazowym, powód bowiem zobowiązany będzie do poniesienia nie ¼ jak do tej pory, a ½ opłaty sądowej.

Po zmianach trzeba będzie też wnieść opłaty za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia w kwocie 100 zł. Kwota ta będzie mogła zostać zaliczona na poczet opłaty od środka odwoławczego.

W zakresie prawa spadkowego z 50 do 100 zł wzrośnie opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Więcej zapłacimy też za wnioski o założenie księgi wieczystej – obecnie jest to 60 zł, po zmianach już 100 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, wpis ostrzeżenia, sprostowanie działu I-O lub inne wpisy.

Zwiększone zostaną także opłaty kancelaryjne za odpis lub kserokopię z akt sądowych – z 6 zł. za stronę odpisu i 1 zł.  za stronę kserokopii, do 20 zł. za każde rozpoczęte 10 stron odpisu wydawanego dokumentu i każde rozpoczęte 20 stron kopii.

Niewątpliwie wprowadzone podwyższenie opłat sądowych spowoduje, że podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądowe będzie trudniejsze. Nie zmienia to jednak faktu, że trzeba walczyć o swoje prawa.

Kategorie: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *