ZASADY WSPÓŁPRACY

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w następujących formach:
– stałej obsługi prawnej,
– jednorazowego zlecenia,
– usług świadczonych na odległość,
– zastępstwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Ceny za świadczone usługi prawne uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania i potrzebnego nakładu pracy. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem, który przed powierzeniem sprawy do prowadzenia, jest wyczerpująco informowany również o wszelkich innych kosztach związanych z daną sprawą.

W Kancelarii preferowane są następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:
ryczałtowy – polegający na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia za daną usługę;
stawka godzinowa – stosowana w przypadku, gdy na wstępie nie jest możliwe określenie zakresu pomocy prawnej;
ryczałt miesięczny – stosowany wobec podmiotów gospodarczych współpracujących z Kancelarią w oparciu o stałą umowę zlecenia pomocy prawnej.

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego powyżej, możliwe jest zapewnienie Kancelarii dodatkowego (np. procentowego) wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy.

Przy ustalaniu ceny usługi stosujemy także przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Podmiotom gospodarczym oferujemy przede wszystkim zawarcie umowy o stała obsługę prawną, co zapewnia podjęcie niezwłocznych działań przez radcę prawnego, któremu znana będzie specyfika działania danego przedsiębiorcy. Ponadto umowa o stałą obsługę prawną pozwala przedsiębiorcy uzyskać pomoc po najbardziej optymalnych kosztach. Szczegółowe informacje na temat wysokości kosztów konkretnej usługi prawnej można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.