ODSZKODOWANIA

Kancelaria prowadzi sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań.

Oferujemy szybką, skuteczną i profesjonalną pomoc prawną przy uzyskiwaniu odszkodowań związanych  między innymi z doznanymi w wypadkach obrażeniami ciała i powstałymi szkodami majątkowymi. Zgłoszenie sprawy i analiza są całkowicie bezpłatne. Pomagamy naszym klientom ustalić, czy odszkodowanie zostało zaniżone, co zdarza się bardzo często oraz uzyskać je w pełnej wysokości.

Skutecznie dochodzimy:

  •            zadośćuczynienia za ból i cierpienie
  •            zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
  •            odszkodowania za koszty leczenia
  •            odszkodowania za straty finansowe

 Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy związane z dochodzeniem:

1. odszkodowań/zadośćuczynień w związku z wypadkami samochodowymi,

2. wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych np. słupów, gazociągów, rurociągów, linii teleinformatycznych,

3. odszkodowań w związku z błędami medycznymi,

4. odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy,

5. odszkodowań w związku z nieuprawnionymi zwolnieniami z pracy,

6. odszkodowań w związku z podróżami prywatnymi i służbowymi,

W powyższym zakresie między innymi:

1. prowadzimy sprawy związane z obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia i śmiercią osoby bliskiej,

2. prowadzimy sprawy związane z uszkodzeniami pojazdów i wszelkich skutków finansowych jak np. koszty naprawy, najmu pojazdu zastępczego, utrata wartości rynkowej,

3. prowadzimy negocjacje z zakładami ubezpieczeń i dłużnikami,

4. sporządzamy pisma i wezwania do zapłaty do ubezpieczycieli