PRAWO CYWILNE

Zakres usług radcy prawnego:
  • sprawy o zniesienie współwłasności, 
  • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, 
  • postępowania dotyczące służebności, w tym o ustanowienie drogi koniecznej,
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
  • spory sąsiedzkie, ochrona własności,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawy o zapłatę, o odszkodowania,
  • sprawy o zadośćuczynienie od podmiotów świadczących usługi medyczne,
  • sprawy w związku z wypadkami komunikacyjnymi,
  • postępowania egzekucyjne, eksmisje.