PRAWO RODZINNE

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W trakcie wizyty w Kancelarii i bezpośredniego spotkania z prawnikiem – radcą prawnym, nasi klienci otrzymują pełen obraz sytuacji i wszelkich możliwych skutków prawnych podejmowanych decyzji w aspekcie prawno – rodzinnym, prawno – procesowym oraz majątkowym. Klienci Kancelarii w ramach porad prawnych uzyskują wszelkie niezbędne informacje o przebiegu postępowania sądowego oraz rozprawy rozwodowej.

Prawnicy Kancelarii sporządzają analizy i doradzają w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sprawach rozwodowych. Sporządza pisma procesowe niezbędne w postępowaniu przed sądem związane z a) ustaleniem winy jak i w przypadku, gdy postępowanie nie zmierza do jej ustalenia, b) podziałem majątku lub mieszkania, c) zasądzeniem właściwych alimentów dla małżonka i dzieci, d) opieki i władzy rodzicielskiej.

Ponadto Kancelaria zajmuje się w sposób kompleksowy następującymi sprawami

  1. Rozwody, postępowanie rozwodowe – radca prawny prowadzi sprawy rozwodowe w pełnym zakresie, podejmuje wszelkie niezbędne czynności niezbędne do ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, uregulowania władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, zakresu obowiązków alimentacyjnych zgodnie z interesem i oczekiwaniami naszych klientów. Podejmuje również działania związane z podziałem majątku podczas sprawy rozwodowej.
  2. Separacje.
  3. Alimenty, kontakty z dzieckiem.
  4. Postępowania dotyczące zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej.
  5. Postępowania dotyczące podziału majątku dorobkowego po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.
  6. Umowy majątkowe małżeńskie.
  7. Sprawy o ustalenie, pozbawienie i ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
  8. Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka.
  9. Sporządzanie projektów intercyzy.

Szczególnie rozwody wiążą się z bardzo dużym nasileniem stresu, co nie sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji procesowych, dlatego też pomoc prawna wyspecjalizowanego prawnika może zagwarantować właściwe i pomyślne zakończenie sprawy.