PRAWO SPADKOWE

Do zakresu usług radcy prawnego należą:

  1. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o unieważnienie testamentu,
  2. postępowania  związane z działem spadku,
  3. postępowania o zachowek,
  4. prowadzenie spraw dotyczących uwolnienia się spadkobierców od odpowiedzialności za długi spadkowe,
  5. sprawy dotyczące poleceń i zapisów testamentowych,
  6. sprawy o zmianę prawomocnego orzeczenia w przedmiocie nabycia spadku.