NIERUCHOMOŚCI

 • transakcje na rynku nieruchomości, przenoszenie własności, użytkowania wieczystego – nabywanie, sprzedaż,
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości, analiza ksiąg wieczystych i rejestru gruntów,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, sprawy o zniesienie współwłasności,
 • wycena wartości nieruchomości przy współpracy z firmą pośredniczącą w obrocie nieruchomościami,
 • postępowania dotyczące zasiedzenia nieruchomości i służebności drogi koniecznej,
 • postępowania o ustanowienie, zmianę i wykreślenie służebności,
 • pomoc prawna w zawieraniu umów najmu i dzierżawy,
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych, pomoc prawna w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 • prowadzenie postępowań mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie spraw dotyczących ustaw o własności lokali, o ochronie praw lokatorów oraz o mieszkaniowym zasobie gminy,
 • prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości oraz związanych z naruszaniem posiadania i prawa własności (prawo sąsiedzkie),
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych.