PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Pomagamy w:

 • tworzeniu i rejestracji spółek,
 • redagowaniu umów dotyczących udziałów/akcji w spółkach (sprzedaż, zastaw, użytkowanie, umowy przedwstępne),

Doradzamy przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Zajmujemy się sprawami korporacyjnymi dotyczącymi:

 • podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, 
 • sporami między spółkami a członkami organów, 
 • dokumentami wewnętrznymi spółki,
 • fuzji, podziałów i przekształceń spółek.

Oferujemy:

 • bieżące doradztwo,
 • reprezentację przed sądami i organami administracji,
 • redagowanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii i konsultacji prawnych,
 • kompleksową obsługę projektów biznesowych.