PRAWO SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE

Do zakresu usług Kancelarii należy:
  • ochrona praw lokatorów,
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych,
  • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych.